Hynek Bařák | Kakusei

Hynek Bařák

Hynek Bařák

Ve svých pracích jsem velmi inspirován starověkem a středověkem, který má velký vliv na moji tvorbu. Je to období, o které se aktivně zajímám, a provází mě prakticky od dětství. V obrazech se objevují hlavně motivy rytířské zbroje, středověké artefakty a motivy které jsou zásadní a takové základní kameny mé tvorby. Zbrojí jsem fascinován, pro svou v pozdnějším období středověku technickou dokonalost, zdobnost a majestátnost. Vlastně zbroj už neplnila jen funkci ochrannou, ale i reprezentativní, a můžeme ji považovat za samotné umělecké dílo, sochu.

Po technické stránce hodně experimentuji s různými technikami, (kombinovaná technika), a ve většině případu nikdy nezůstávám u jedné. Pracuji s vrstvami, podkladem, s kresbou i malbou a různými materiály zároveň. Různým vymýváním, vyrýváním, překrýváním, pomocí pásky se vracím zpět a odkrývám spodní vrstvy, reaguji na ně, následně přemaluji, prostě experimentuji.Je to i taková archeologie zpět do starých vrstev obrazu. Objevovaní, spojení, provázání původních vrstev s novými. 

Jsem absolventem SUPŠ v Uherském Hradišti a ateliéru Prof. MgA. Petra Kvíčaly  na FaVU VUT v Brně.

 

Preferuji spíše osobní odběr hlavně kvůli větším obrazům, a také možnost si je po domluvě prohlédnout osobně.