David Kolovratník | Kakusei

David Kolovratník

David Kolovratník

David Kolovratník, narozen 7. 7. 1978

Vystudoval střední školu technického zaměření v Hradci Králové. Do roku 2015 pracoval jako protetický technik v ortopedii. Malbě se intenzivně věnuje přibližně od roku 2009. Ve své práci se zajímá mimo jiné o nepoznanou minulost části své rodiny. Zpracovává zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou mu předlohou k obrazům. Postavy, o kterých se však může často jen domnívat kdo jsou nebo byly, staví do zcela nových, nikdy neproběhlých situací a vztahů.

David Kolovratník, born on 7th July 1978

He graduated from technical high school in Hradec Králové. He worked as a prosthetic technician in orthopedics by 2015. He has been intensively dedicated painting approx since 2009. In his work he is interested among other things in the uprecedented past of part of his family. He processes an inherited photo archive, whose fragments are patterns to his artwork. He is building up the characters who can be often only thought of who they are or have been, then he puts them in entirely new (never before existing) situations and relationships.

 

Od David Kolovratník na Kakusei najdete