Dětské Pomůcky | Kakusei

Dětské Pomůcky

Dětské Pomůcky

Codyho dětské pomůcky je projekt zaměřený na děti, děti s handicapem a seniory.

Cody proto, protože je to jméno psa, který pomáhá lidem v rámci canisterapie. Rádi bychom tak propojili všechny možné terapie a produkty dohromady.

Naši značku jsme založili v roce 2015.

Našim cílem je tvořit originální produkty - pomůcky zaměřené pro děti, děti s handicapem či seniory a mimo jiné nabízet i jiné originální zboží.

Benjamínkem našeho projektu jsou Dřevěné hmatové kostky zaměřené na jemnou motoriku, trpělivost a logické myšlení.

Designér MgA. Monika Lacková